EGENERKLÆRING

Alle artistene/lærlinger som jobber på Attitude Tattoo Studio, er selvstendige næringsdrivende og leier kun en plass hos oss Attitude As. 

Artistene har selv det fulle ansvar for at alt utstyr og blekk de bruker er godkjent.

Dersom det skulle være noe med tatoveringen din i ettertid, kan du kontakte studioet slik at vi kan sette opp en ny time deg. Deretter kan artisten se over den og rette opp feil/mangler så godt det lar seg gjøre. Noe mer utover det blir mellom deg og tatovør/lærling, og ikke Attitude AS. 

Attitude As (Attitude Tattoo Studio) har ingen form for ansvar/erstatningsansvar.

DU ER PÅLAGT å oppgi om det er forhold som kan gi økt fare for smitte, og som kan begrunne utvidede hygieniske tiltak. Dersom du har varig/nedsatt immunforsvar, hudsykdommer, allergi eller sykdommer som kan overføres gjennom blod må du opplyse din tatovør om dette.

SLITASJEOMRÅDER: Tatoveringer på steder som hender, fingre, føtter, knær og albuer er områder hvor blekk vil bli slitt bort, etter kort tid. Etterbehandling av disse stedene er også utfordrende, og sluttresultatet ender sjeldent opp som en pen tatovering. Disse stedene kan farges opp igjen mot betaling.

FINELINE TATOVERINGER: Alle tatoveringer som lages med tynne streker vil med stor sannsynlighet kreve oppfarging. Mange tatoveringer vil miste noe blekk, ved tynne streker så ser man dette tydelig enn ved en tatovering med større/tykkere streker. Dette kan farges opp igjen. 

LÆRLINGER: (gjelder kun kunder som skal til lærlinger) Jeg forstår at en lærling har minimal/mindre erfaring og har betydelig lavere pris enn hos en tatovør. Jeg forstår at det kan bli feil/mangler ved en tatovering etter gro perioden. Jeg forstår også at for å rette opp i eventuelle feil/mangler må jeg betale for utstyret som brukes.

OPPFARGNIG: Mange tatovering må ofte farges opp igjen. Dette kan vi først gjøre etter 4 uker etter tatoveringen er tatt. Kontakt studioet sånn at vi kan sette opp ny time til deg. 

GARANTI: Det følger dessverre aldri med noen garanti på tatovering, da det finnes mange individuelle grunner til at en tatovering ikke alltid blir/gror som forventet. Artisten tar alltid en individuelle avgjørelser på dette selv. 

HÅNDARBEID: En tatovering er et håndarbeid og ikke en kopimaskin. Det vil alltid være noe avvik og 2 tatoveringer vil aldri bli 100% like.

ERKLÆRING:

  • Jeg erklærer at jeg har fylt 18 år.
  • Jeg forstår at en tatovering innbærer risiko.
  • Jeg er ikke gravid eller ammende.
  • Jeg er ikke påvirket av alkohol, narkotiske stoffer eller sterke medisiner.
  • Jeg er klar over at ved enhver gjennomtrengning av hud, med nåler og blekk er det fare for infeksjoner, betennelser, allergiske reaksjoner eller at blow outs kan forekomme.
  • Jeg har selv det fulle ansvaret for enhver konsekvens at jeg lar meg tatovere og fritar både studio og artist for noen form for ansvar/erstatningsansvar.
  • Jeg godtar at det taes bilder/videoer av min tatovering, som brukes til markedsføring/promotering.
  • Jeg forstår at det ikke finnes noen form for angrerett på tatoveringer.