logo

EGENERKLÆRING

Vi på Attitude Tattoo Studio bruker vi kun engangsutstyr. Dette innebærer at alt utstyr som er i direkte kontakt med kunden kastes etter bruk. Vi har strenge protokoller på renslighet før, under og etter en tatovering.

DU ER PÅLAGT å oppgi om det er forhold som kan gi økt fare for smitte, og som kan begrunne utvidede hygieniske tiltak. Dersom du har varig/nedsatt immunforsvar, hudsykdommer, allergi eller sykdommer som kan overføres gjennom blod må du opplyse din tatovør om dette.

VIKTIGE HENSYN DU MÅ TA: Under tatoveringens gang må du  ikke klø eller ta på tatoveringen, samt utstyret som brukes. Skulle du tilfeldig berøre tatoveringen eller utstyret, må du informere din tatovør umiddelbart.

SLITASJEOMRÅDER: Tatoveringer på steder som hender, fingre, føtter, knær og albuer er slitasje-områder hvor blekk vil bli slitt bort. Etterbehandling av disse stedene er også utfordrende, og sluttresultatet ender sjeldent opp pent. Disse stedene kan farges opp igjen mot betaling.

LÆRLINGER: (gjelder kun kunder som skal til lærlinger)
Jeg forstår at en lærling har minimal/mindre erfaring og har betydelig lavere pris enn hos en tatovør. Jeg forstår at det kan bli feil/mangler ved en tatovering etter gro perioden.
Jeg forstår også at for å rette opp i eventuelle feil/mangler må jeg betale for utstyret som brukes.

Det finnes mange individuelle grunner til at det ikke alltid gror som forventet. Våre tatovører er selvstendige leietakere, så dersom det skulle være noe med tatoveringen i ettertid, kan du kontakte studioet slik at du kan få en vurdering fra tatovøren om hva som kan gjøres. Enhver avtale som gjøres med en artist her, gjelder kun mellom deg selv og artisten. Attitude As (Attitude Tattoo Studio) har ingen form for ansvar utover dette, hvor Attitude As fremleier kun til selvstendige artister.

ERKLÆRING:

–Jeg erklærer at jeg har fylt 18 år.
-Jeg er ikke gravid eller ammende.
-Jeg er ikke påvirket av alkohol, narkotiske stoffer eller sterke medisiner.
-Jeg er klar over at ved enhver gjennomtrengning av hud med blekk er det fare for infeksjoner, betennelser og allergiske reaksjoner.
-Jeg forstår at tatovørens oppgave er å deponere blekket i huden, og hvordan blekket sitter/gror/sluttresultatet er mitt eget ansvar.
-Jeg har selv det fulle ansvaret for enhver konsekvens at jeg lar meg tatovere og fritar både studio og artist for noen form for ansvar.
-Jeg forstår at etter tatovering, må jeg følge studioets etterbehandling, hvor dette er veldig viktig for å få et så bra resultat mulig og minimere all fare for infeksjoner.
-Jeg godtar at tatovøren tar bilde av min tatovering, som studio da eier og kan brukes til markedsføring/promotering.-Jeg forstår at det ikke finnes noen form for angrerett. En tatovering er et håndarbeid, og ikke en utskrift.

Ved å møte opp til din time erklærer du at du har lest igjennom og godkjent alle punkter over.